Puja't al violeta
DISTINTIU VIOLETA PACTEM NORD

Forma part i puja’t al violeta!

El Distintiu Violeta Pactem Nord és una actuació que s’emmarca en la línia transversal de treball del Pacte Territorial d’Ocupació, Pactem Nord, que té per objecte la promoció de la igualtat entre homes i dones i la no discriminació. Amb el suport dels ajuntaments, sindicats i associacions empresarials de l´Horta Nord i amb la implicació i col.laboració de les empreses i institucions participants, aquesta iniciativa impulsada pel Consorci Pactem Nord ens permet avançar cap a un territori socialment responsable. El Distintiu Violeta Pactem Nord compta, a més, amb el suport de LABORA, de la Diputació de València i de la Federació de Dones i Col.lectius per la Igualtat de l´Horta Nord.

Aquest distintiu reconeix els compromisos adquirits per part de les empreses i entitats per a avançar i promoure la igualtat, adquirint compromisos en la seua activitat empresarial que afavorisquen la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

El Distintiu Violeta Pactem Nord està obert a qualsevol entitat o empresa compromesa amb la igualtat entre homes i dones.

Decàleg

Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, fomentant una major corresponsabilitat entre dones i homes
Vetlar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en els processos de selecció i promoció professional en l’empresa
Apostar per la millora de l’ocupabilitat i la permanència en el treball, potenciant la formació i adaptació al mercat de treball de les dones
Garantir la igualtat de salaris per treballs equivalents
Conéixer i adoptar les mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament sexual o per raó de sexe
Denunciar qualsevol situació de violència de gènere, fomentar la integració social i laboral de les dones que la sofreixen, i col·laborar amb actuacions en matèria de sensibilització en eixe àmbit
Potenciar l’ús d’un llenguatge inclusiu, no sexista, tant en les comunicacions internes com externes
Transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes a través de la publicitat
Recolzar les iniciatives impulsades pel teixit associatiu femení (local i comarcal), i col·laborar, en el seu cas, amb els plans municipals d’igualtat
Participar i donar difusió a iniciatives que afavorisquen la igualtat de gènere
distintiu violeta

Galeria d'imatges

Empreses i entitats premiades amb el Distintiu Violeta Pactem Nord

EMPRESES

ASSOCIACIONS

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Ohama comunicación
logo
Blanca opticos
Jesus Cuesta arquitectos
Rei en Jaume
logo
logo
logo
logo

Amb la col·laboració de:

Inscriu-te

pactemigualdad@consorci.info

Crida'ns

963160566
escriu-nos

Contacte

    He llegit i accepte la política de privacitat

    distintiu violeta